Vi kan bemanna och leda omfattande uppdrag där det krävs stor helhetssyn.

Att skapa långsiktigt hållbara samhällen – det är det vi brinner för. Genom samverkan, helhetssyn och djupt engagemang bygger vi framtidens samhällen tillsammans med våra kunder inom våra tjänsteområden miljö och avfall. Vårt kontaktnät och erfarenheter från projekt tillsammans med kollegor inom ett brett spektrum av kompetensområden gör att vi kan bemanna och leda omfattande och komplexa uppdrag där det krävs stor helhetssyn.

Vilstagruppen

Miljö & Avfallsbyrån är nu medlem i och avtalsleverantör till Vilstagruppen. Vilstagruppen är ett nätverk i Eskilstuna med omnejd, och består av ca 125 medlemsföretag, varav många är tillverkande industrier. Vi erbjuder medlemsföretagen hjälp med både stora och små miljöfrågor.

Läs mer

Miljöstöd

Vi hjälper företag med olika typer av miljöfrågor, stora som små. Vi kan utgöra extra resurs och ge löpande stöd i den omfattning som önskas eller göra avgränsade insatser. Vi kan bland annat bistå med periodiska besiktningar, sammanställning av miljörapporter, ansöknings- och anmälningshandlingar enligt miljöbalken, revidering och implementering av egenkontroll eller ledningssystem, stöd vid myndighetskontakter, kontrollprogram och provtagning. Våra konsulter har erfarenhet av tillsynsarbete och miljörevision samt av rollen som miljöchef. Vi ger också stöd och råd avseende kemikalie- och avfallshantering.

Ladda mer