Vi kan bemanna och leda omfattande uppdrag där det krävs stor helhetssyn.

Att skapa långsiktigt hållbara samhällen – det är det vi brinner för. Genom samverkan, helhetssyn och djupt engagemang bygger vi framtidens samhällen tillsammans med våra kunder inom våra tjänsteområden miljö och avfall. Vårt kontaktnät och erfarenheter från projekt tillsammans med kollegor inom ett brett spektrum av kompetensområden gör att vi kan bemanna och leda omfattande och komplexa uppdrag där det krävs stor helhetssyn.

Miljö

Miljökompetens krävs i de flesta sammanhang, såväl i enskilda verksamheters arbete som inom byggande och samhällsplanering. Våra konsulter har stor bredd och lång erfarenhet inom miljöområdet. Vi har tillsammans en gedigen kunskap om såväl gällande miljölagstiftning som kommunala miljöfrågor. Vi kan därför erbjuda er miljöstöd i de flesta processer inom samhällsbyggnad innefattande samhällsplanering, infrastruktur, fastigheter, mark och vatten.

Läs mer om våra tjänster inom miljö

Avfall

Med siktet inställt på en avfallshantering som passar i ett långsiktigt hållbart samhälle arbetar vi tillsammans med våra kunder med att ta fram mål och strategier, utveckla styrmedel för att nå uppställda mål och ta fram förslag på avfallshanteringslösningar – från första idéstudie till fördjupade utredningar, projektering, upphandling, drift och uppföljning av resultatet.

Läs mer om våra tjänster inom avfall

Ladda mer