Förebyggande av avfall

Förebyggande av avfall är det högsta och mest åtråvärda trappsteget i avfallstrappan. Det är en fråga där organisationerna behöver arbeta på bred front, inom förvaltningarna och över förvaltningsgränser. Det är ett område som kan engagera brett och där många behöver engageras för att det ska ge effekt. Förebyggande av avfall har i många fall, utöver att innebära en stor miljövinst inneburit minskade kostnader, höjt kvaliteten i verksamheten, inneburit en bättre arbetsmiljö samt engagerat och entusiasmerat medarbetare, elever, äldre m.fl.