Förebyggande av avfall

Förebyggande av avfall är det högsta och mest åtråvärda steget i den inom EU lagstadgade avfallstrappan. Förebyggande av avfall är inte en kommunal renhållningsförvaltnings uppdrag enbart utan en fråga där organisationerna behöver arbeta på bred front, inom förvaltningarna och över förvaltningsgränser. Det är ett område som kan engagera brett och där många behöver engageras för att det ska ge effekt. Förebyggande av avfall har i många fall, utöver miljövinsterna inneburit minskade kostnader, höjt kvaliteten i verksamheten, givit en bättre arbetsmiljö och engagerat och entusiasmerat medarbetare, elever, äldre m.fl.