Vi kan bemanna och leda omfattande uppdrag där det krävs stor helhetssyn.

Att skapa långsiktigt hållbara samhällen – det är det vi brinner för. Genom samverkan, helhetssyn och djupt engagemang bygger vi framtidens samhällen tillsammans med våra kunder inom våra tjänsteområden miljö och avfall. Vårt kontaktnät och erfarenheter från projekt tillsammans med kollegor inom ett brett spektrum av kompetensområden gör att vi kan bemanna och leda omfattande och komplexa uppdrag där det krävs stor helhetssyn.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ingen avfallsfråga – i avfallsledet är det redan försent.

Miljö & Avfallsbyrån är en av ännu få organisationer som har praktisk erfarenhet av att bygga upp en affärsmodell för ett tillbakatagande i sluten loop. Vi har arbetat både utifrån industriperspektivet och utifrån perspektivet offentlig upphandling.

Läs mer om cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ingen avfallsfråga – i avfallsledet är det redan försent.

Miljö & Avfallsbyrån är en av ännu få organisationer som har praktisk erfarenhet av att bygga upp en affärsmodell för ett tillbakatagande i sluten loop. Vi har arbetat både utifrån industriperspektivet och utifrån perspektivet offentlig upphandling.

De linjära flöden av fysiska resurser som vår ekonomi bygger på är inte hållbara. Påfrestningen på miljön oacceptabel och möjligheten till tillväxt begränsas om resurser förbrukas vartefter de används. Det blir nödvändigt att övergå till en ekonomi där värdet på de fysiska resurserna bevaras, varor håller länge, utnyttjas effektivare och råmaterial cirkuleras. Värdet bevaras bäst i en loop som är nära användaren och producenten så att produkter och råmaterial hålls rena och inte förorenar varandra. För att åstadkomma sådana slutna loopar krävs affärsmodeller som är designade för att ta tillbaka produkterna eller materialen. Även distributionskedjan och organisationen måste vara designade för att klara ett tillbakatagande.
Miljö & Avfallsbyrån är en av ännu få organisationer som har praktisk erfarenhet av att bygga upp en affärsmodell för ett tillbakatagande i sluten loop. Vi har arbetat både utifrån industriperspektivet och utifrån perspektivet offentlig upphandling.

Avfall

Med siktet inställt på en avfallshantering som passar i ett långsiktigt hållbart samhälle arbetar vi tillsammans med våra kunder med att ta fram mål och strategier, utveckla styrmedel för att nå uppställda mål och ta fram förslag på avfallshanteringslösningar – från första idéstudie till fördjupade utredningar, projektering, upphandling, drift och uppföljning av resultatet.

Läs mer om våra tjänster inom avfall

Miljö

Miljökompetens krävs i de flesta sammanhang, såväl i enskilda verksamheters arbete som inom byggande och samhällsplanering. Våra konsulter har stor bredd och lång erfarenhet inom miljöområdet. Vi har tillsammans en gedigen kunskap om såväl gällande miljölagstiftning som kommunala miljöfrågor. Vi kan därför erbjuda er miljöstöd i de flesta processer inom samhällsbyggnad innefattande samhällsplanering, infrastruktur, fastigheter, mark och vatten.

Läs mer om våra tjänster inom miljö

Ladda mer