Vi kan bemanna och leda omfattande uppdrag där det krävs stor helhetssyn.

Att skapa långsiktigt hållbara samhällen – det är det vi brinner för. Genom samverkan, helhetssyn och djupt engagemang bygger vi framtidens samhällen tillsammans med våra kunder inom våra tjänsteområden miljö och avfall. Vårt kontaktnät och erfarenheter från projekt tillsammans med kollegor inom ett brett spektrum av kompetensområden gör att vi kan bemanna och leda omfattande och komplexa uppdrag där det krävs helhetssyn.

Cirkulära affärsmodeller

Miljö & Avfallsbyrån kan tillsammans med er analysera er verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv. Det finns ett antal definierade cirkulära affärsmodeller. Gränsen mellan den ena och den andra är flytande och för den enskilda företagaren kan en kombination av flera modeller vara rätt väg att anpassa affärsmodellen för en resurssnålare framtid. Vilken blir din affärsmodell i den cirkulära ekonomin?

Utbildning

Miljö & Avfallsbyrån utbildar ledningsgrupper, personal och politikergrupper i resurseffektivitet, cirkulär ekonomi, hållbarhetsredovisning enligt CSRD samt i miljö. Vi kan också utbilda och hålla workshops i hur er upphandling och era inköp kan bli mer cirkulära och i hur uppföljning av cirkulära krav kan göras.

Beräkning av klimateffekten

Miljö & Avfallsbyrån har lång erfarenhet av beräkningar av klimatnyttan med en förändrad process eller ny affärsmodell. Vi hjälper också organisationer med redovisning enligt CSRD, ESRS E1, Scope 1, Scope 2 och Scope 3.

Hållbarhetsrapportering enligt CSRD

De nya reglerna för hållbarhetsredovisning träder snart i kraft och vare sig din organisation träffas av kraven eller inte kommer ni sannolikt beröras på något sätt. Miljö & Avfallsbyrån hjälper er med den inledande dubbla väsentlighetsanalysen inklusive intressentanalys. Vi kan vidare utföra hela eller delar av rapporteringen men också fungera som konsultstöd under er rapporteringsprocess.

Load more