Avfall Sveriges årsmöte

Förra veckan genomfördes Avfall Sveriges årsmöte i Skellefteå som bjöd på ett fantastiskt arrangemang med högsommarvärme och klarblå himmel. Konferensen handlade om framtidens avfallshantering och hur kommunerna kan rusta sig för den. Med hjälp av ny teknik och nya arbetssätt kommer kommunerna även framöver kunna motsvara kommuninvånarnas förväntningar på service och effektivitet. Teknikutveckling ger också nya verktyg för att utveckla avfallshanteringen uppåt i avfallshierarkin.

I inledningen av konferensen redovisade Eva Myrin, från Miljö & Avfallsbyrån, ett par exempel från den utredning som just slutförs på Avfall Sveriges uppdrag. I utredningen har vi på Miljö & Avfallsbyrån beskrivit vår bild av hur framtidens kommunala avfallstjänster och avfallsorganisation kommer att ha påverkats av trender och tendenser i vår samtid. Perspektivet på utredningen är tio år. En länk till rapporten kommer att läggas ut på hemsidan och LinkedIn när den har publicerats!