Entreprenaduppföljning

Avtal om renhållningsentreprenader gäller under lång tid. Krav ställs på tjänsternas utförande och anbud antas eller förkastas utifrån dessa krav. Men vad händer sedan? Ofta revideras inte entreprenaden under utförandetiden.

Utförandet ska utgå från de krav som ställts vid upphandling och i avtal, annars har konkurrensen snedvridits och kommunen riskerar att inte få det utförande man föresatt sig.

Miljö & Avfallsbyrån ger stöd vid offentlig upphandling inom avfallsområdet och utför också avtalsrevisioner utifrån ställda krav i pågående entreprenader. Dessa entreprenadrevisioner ger värdefull information om hur uppdraget utförs och entreprenadrevisionen ger också värdefull kunskap inför kommande upphandlingar. En entreprenadrevision ger kommunen som beställare trygghet att uppdraget utförs på det sätt man tänkt sig.