Strategiska utredningar

Genomförande av avfallsplanens handlingsprogram medför ofta förändringar av insamlingssystemet för avfall i kommunen. Vi har medverkat i utvecklings- och förändringsprocesser i flera kommuner, innefattande bl.a. förändring av driftform för insamling av kärl- och säckavfall eller återvinningscentraler, införande av insamlingssystem för matavfall eller planering för införande av fastighetsnära insamling av förpackningar.