Miljöbedömning av planer och program

Vi kan bistå kunden i planeringsprocesser, inklusive de samråds- och MKB-processer som ingår i dessa. Vi upprättar också de MKB-handlingar som krävs. Innehållet anpassas efter lagkrav, myndighetsanvisningar och samrådssynpunkter i det specifika fallet. Vi medverkar vid miljöbedömning av exempelvis kommunala avfallsplaner, energiplaner, detaljplaner och översiktsplaner.