Tillståndsansökan med MKB enligt Miljöbalken

Vi bistår kunden i tillståndsprocesser, inklusive de samråds- och MKB-processer som ingår i dessa. Vi upprättar också de MKB-handlingar som krävs. Innehållet anpassas efter lagkrav, myndighetsanvisningar och samrådssynpunkter i det specifika fallet. Vi har medverkat i tillståndsärenden för exempelvis återvinningscentraler och avloppsreningsverk.