Avfallsplaner och lokala föreskrifter

Vi har lång och gedigen erfarenhet av kommunal avfallsplanering och har hjälpt många kommuner att revidera sina avfallsplaner och lokala föreskrifter och har även medverkat vid framtagande av fastighetsägarhandböcker om avfallsutrymmen och hämtningsvägar. Våra konsulter har även hjälpt Avfall Sverige att ta fram den handbok i kommunal avfallsplanering som vid sidan av Naturvårdsverkets föreskrifter och annan lagstiftning utgör grunden i den kommunala avfallsplaneringen i Sverige. Vi medverkar ofta som projektstöd, vilket kan innefatta löpande rådgivning för att föra processen framåt, medverkan i kommunikation med olika aktörer och författande av hela eller delar av avfallsplanen och föreskrifterna. Vi åtar oss också att projektleda arbetet från start till mål.