Avfall

Sigtuna Vatten & Renhållning

Det ska vara lätt att göra rätt. Med den ambitionen har Miljö och Avfallsbyrån stöttat Sigtuna Vatten & Renhållning inom en rad olika projekt. Tillsammans har vi bland annat förtydligat kommunens avfallstaxa, tagit fram en förstudie om återvinningscentral och arbetat fram en helt ny avfallsplan.

Gästrike Återvinnare

Kommunalförbundet Gästrike Återvinnare är ett samarbete mellan fem ambitiösa kommuner. Genom åren har Miljö och Avfallsbyråns konsulter bidrag till ett flertal av de projekt som förbundet varit engagerade i, såväl lokalt som nationell och internationellt.

Ekerö Kommun

Med hjälp av Miljö & Avfallsbyråns konsulter har Ekerö kommun tagit fram en avfallsplan som ska bli kommunens aktiva styrdokument med tydliga mål och åtgärder. Stor vikt har lagts vid att synliggöra avfallshanteringssystemet och förankra planen i alla delar av organisationen.

 

Cirkulär ekonomi

Miljöberäkningar

Exempel på uppdrag som Miljö & Avfallsbyrån haft inom området cirkulär ekonomi och resurseffektivitet är stöd till företag som vill eller håller på att utveckla en cirkulär affärsmodell med miljöberäkningar. Det är främst företag med en marknad mot konsument som vill utvecklas mot ett större ansvarstagande för sin och kundens resursförbrukning. En beräkning av den nya cirkulära affärsmodellens påverkan på till exempel klimatet eller avfallsmängderna i jämförelse med konventionella modeller ger ett kvitto på att den nya affärsmodellen är fördelaktig ur miljö och resurssynpunkt. De konkreta resultaten är viktiga i dialogen med kunder men också för den egna fortsatta utvecklingen. Vid ett par tillfällen har beräkningarna använts i ansökningar om medel för fortsatt utveckling hos finansiärer.

Lagstiftning

Att utveckla en cirkulär affärsmodell innebär att företaget behöver ha god kännedom om avfallslagstiftningen. Miljö & Avfallsbyrån har vid ett par tillfällen varit rådgivare till företag i ett tidigt stadium i utvecklingen av en cirkulär affärsmodell genom att svara på frågan ”Hur påverkar avfallslagstiftningen våra planer på att cirkulera vår produkt?” och ”Vad behöver vi tänka på för att kunna genomföra våra målsättningar?”.

Miljö

Gästrike Ekogas

Gästrike Ekogas AB har tagit hjälp av Miljö- och Avfallsbyråns konsulter med att ta fram en tillståndsansökan inklusive MKB enligt 9 kap Miljöbalken för Duvbackens uppgraderingsanläggning. I arbetet har även ingått kompletteringar och svar på yttranden. Vi har även stöttat i arbetet med att redovisa BAT-slutsatser i miljörapporten för Forsbacka biogasanläggning.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Samhällsbyggnadsförbundet  Bergslagen har tagit hjälp av Miljö- och Avfallsbyråns konsulter för framtagande av prioriteringsmodell, genomförande av prioritering samt framtagande av förslag till tidplan för åtgärder för gamla deponier i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsberg och Nora kommuner.

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun har tagit hjälp av Miljö- och Avfallsbyråns konsulter i flera olika miljöfrågor, bland annat ansökan och MKB enligt 9 kap. miljöbalken för en av kommunens återvinningscentraler, egenkontroll, miljörapportering och tips på smarta sätt att sammanställa avfallsstatistik.  Genom att vi har arbetat med många frågor och har en god helhetsbild jobbar vi effektivt tillsammans.