Ekerö Kommun

Med hjälp av Miljö & Avfallsbyråns konsulter har Ekerö kommun tagit fram en avfallsplan som ska bli kommunens aktiva styrdokument med tydliga mål och åtgärder. Stor vikt har lagts vid att synliggöra avfallshanteringssystemet och förankra planen i alla delar av organisationen.

Frida Palander, avfallsingenjör på Ekerö Kommun, berättar mer om samarbetet, som förutom avfallsplan rör bland annat upphandling av entreprenad.

Sigtuna Vatten & Renhållning

Det ska vara lätt att göra rätt. Med den ambitionen har Miljö och Avfallsbyrån stöttat Sigtuna Vatten & Renhållning inom en rad olika projekt. Tillsammans har vi bland annat förtydligat kommunens avfallstaxa, tagit fram en förstudie om återvinningscentral och arbetat fram en helt ny avfallsplan.

Hör bolagets VD Greger Svensson berätta om sin syn på samarbetet.

Gästrike Återvinnare

Kommunalförbundet Gästrike Återvinnare är ett samarbete mellan fem ambitiösa kommuner. Genom åren har Miljö och Avfallsbyråns konsulter bidrag till ett flertal av de projekt som förbundet varit engagerade i, såväl lokalt som nationell och internationellt.

Förbundsdirektör Thomas Nylund berättar mer om samarbetet.