Upphandlingsstöd

Att ställa rätt krav i upphandlingar kan bli helt avgörande för hur insamling eller behandling av avfall fungerar praktiskt, miljömässigt och ekonomiskt. Vi bistår med exempelvis utformning av kravspecifikationer, anbudsutvärdering och löpande rådgivning. Vi har erfarenheter från upphandling av exempelvis insamling, transport, biologisk behandling, krossning och förbränning.