I nära samverkan med våra kunder

Miljö och Avfallsbyrån

Vi på Miljö- och Avfallsbyrån i Mälardalen AB har en bred kompetens inom miljö och en spetskompetens inom avfall.

Vårt kontaktnät och erfarenheter från projekt tillsammans med kollegor inom ett brett spektrum av kompetensområden gör att vi kan bemanna och leda omfattande och komplexa uppdrag där det krävs stor helhetssyn.

Att skapa långsiktigt hållbara samhällen – det är det vi brinner för. Genom samverkan, helhetssyn och djupt engagemang bygger vi framtidens samhällen tillsammans med våra kunder inom våra tjänsteområden miljö och avfall.

Välkommen att kontakta oss!