Affärscoach Hantering av restresurser

Miljö & Avfallsbyrån är genom Eva Myrin engagerade som affärscoach i Stiftelsen Teknikdalens, Borlänge, arbete med hållbar hantering av slam och matavfall.  I dagarna hölls ett planeringsmöte för uppdraget som coach i ecoINSIDE projektet (ecoINSIDE.nu) tillsammans med Sara Skärhem på Teknikdalen i Borlänge. ecoINSIDE är ett Interreg projekt för samverkan mellan Norge och Sverige inom områdena Solenergi och Energisystem, Hållbart Byggande och Hantering av Restresurser.

Miljö & Avfallsbyrån är genom Eva Myrin engagerade i den del av projektet som behandlar hållbar hantering av slam och matavfall i glesbygd. Arbetet kommer att ta fram och utvärdera olika hanteringsalternativ som står till buds för inre Skandinavien. Miljö & Avfallsbyråns engagemang i ecoINSIDE sträcker sig till en början in i 2017.