Aktuellt att revidera avfallstaxa i din kommun

Miljö & Avfallsbyrån hjälper många kommuner med revidering av avfallstaxan. Just nu arbetar vi med avfallstaxor i flera kommuner, inklusive framtagande av beräkningsmodeller, taxedokument och beslutsunderlag.

Miljö & Avfallsbyrån är den kanske mest etablerade konsulten inom kommunala avfallstaxor och har under de senaste åren reviderat ett 30-tal kommunala avfallstaxor och även utbildat många kommuner i taxekonstruktion. Just nu arbetar vi med avfallstaxor i flera kommuner, inklusive framtagande av beräkningsmodeller, taxedokument och beslutsunderlag. Exempel på kommuner som vi just nu hjälper med avfallstaxor är Alingsås, Ekerö och Sigtuna.