Att mäta cirkularitet

Projektet Mäta och öka cirkularitet nationellt, i branscher och i verksamheter är nu rapporterat till finansiären Vinnova. Projektet är en genomförbarhetsstudie och nu förbereder vi oss för etapp 2! Devisen är ”Att mäta är att veta!” och bygger på vetskapen att det som blir mätt och diskuterat ofta blir gjort samt att mått och indikatorer för att mäta cirkularitet är mycket ovanliga. I projektet har vi undersökt indikatorer och sammansatta mått för att mäta resurseffektivitet och cirkularitet nationellt, i branscher och i verksamheter. Vi har tagit fram nationella data för Sverige, undersökt vad som kan mätas i organisationer med nuvarande statistik och vad som fattas för att rättvisande mäta dessa verksamheters resurseffektivitet och cirkularitet.

Projektet har finansierats av Vinnova, inom utlysningen Ökad resurseffektivitet genom Cirkulär ekonomi, projekt nr 2019–02398 under hösten 2019 – våren 2020. Projektet har genomförts av Miljö & Avfallsbyrån (Eva Myrin (projektledare), Eleonor Zeidlitz och Hanna Pettersson), Statistikmyndigheten SCB (Louise Sörme, Maria Lidén, Nancy Steinbach och Sandra Stålhandske). Fastighetsbranschen (tjänsteproduktion) har deltagit genom branschorganet Sveriges Allmännytta (Patrizia Finessi och Miljörådet) och det kommunala bostadsbolaget Kommunfastighet AB (Magnus Widing och Henrik Larsson). Tillverkande industri deltog genom branschföreningen Svensk Plastindustriförening (SPIF, Lennart Johansson och Leif Nilsson) och plastvaruproducenten Mälarplast AB (Peter Wall). Dessutom deltog Eskilstuna Energi och Miljö AB med kontrollen av aktuella avfallsflöden (Vesa Hiltula samt vågpersonal). Eskilstuna kommun var samordnande och firmatecknare genom sitt engagemang i utvecklingen av cirkulär ekonomi ibland annat Affärsplan Eskilstuna.