Avfallsförebyggande i fokus

Att förebygga avfalls uppkomst och farlighet är i fokus allt mer. Miljö & Avfallsbyrån har tagit fram en rapport där erfarenheter från ett antal upphandlingar, med hinder och framgångsfaktorer för att arbeta med avfallsförebyggande vid offentlig upphandling, presenteras. Den bakomliggande studien och rapporten har finansierats av Avfall Sveriges utvecklingssatsning och publiceras i dagarna i Avfall Sveriges rapportserie. Engagemanget i frågan fortsätter och Eva Myrin på Miljö & Avfallsbyrån är engagerad som extern expert på plast i ett EU-finansierat projekt, Jakten på plasten.

Projektet leds av Uppsala kommun och Uppsala, Linköping, Norrköping och Eskilstuna kommuner är engagerade. Målet är att arbeta fram en modell för att via upphandling minska klimatpåverkan från kommunernas plastanvändning. Den 6 februari hölls ett startseminarium i Uppsala där ett femtiotal upphandlare, personal från vård och omsorg, miljöstrateger med flera roller samlades för att diskutera projektet. Inledningsvis lades en gemensam kunskapsgrund i ämnet plast av Eva Myrin.