Avfallshantering i Nya Kiruna tar form

Flytten av Kiruna har börjat och byggandet av ett nytt centrum pågår för fullt. Etableringen ger möjligheter att utforma en framtidssäker och hållbar avfallshantering utan brist på ytor och utrymmen. Tekniska Verken i Kiruna och Kiruna kommun har med hjälp av Miljö & Avfallsbyrån utrett hur insamlingssystemet för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper i Nya Kiruna Centrum och även resten av kommunen ska se ut. Särskilt viktiga lokala förutsättningar vid utformning av det nya insamlingsystemet är kommunens vinterförhållanden och långa transportavstånd. Vid val av insamlingssystem har förväntat insamlingsresultat, arbetsmiljö och serviceaspekter fått väga tungt.