Cirkulär ekonomi i Eskilstuna

Miljö & Avfallsbyrån är anlitade av Eskilstuna Kommun, Eskilstuna Energi och Miljö AB och Stiga Sports AB att leda ett Vinnovafinansierat projekt där målet är att utveckla ett hållbarare plastsystem genom att sammanföra aktörer i plasthanteringskedjan. Bland annat ska projektet söka efter produkter där en affärsmodell som bygger på cirkulär ekonomi kan prövas. Nu genomförs tillsammans med lokala plasttillverkare försök med retur på pulkor och tallrikar. Läs pressmeddelande från Eskilstuna kommun här.

I uppdraget ingår också att sammanställa och sprida kunskap om biobaserade plaster och att genomföra en workshop tillsammans med de lokala plasttillverkarna.