CRT-glas i Kenya

I alla delar av världen brottas man med avfallsproblem av olika slag och ibland kan vi bidra med idéer och erfarenheter så att förbättringar kan komma till stånd. Ett exempel är när vi tillsammans med RISE och WEEE Centre i Kenya tittade på avsättning för de stora mängder CRT-glas som samlas in i form av teveapparater, datorskärmar och liknande. I slutänden kan fler arbetstillfällen skapas samtidigt som avfall återvinns till nya produkter istället för att läggas på hög. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, precis sådant som vi på Milav gillar att bidra till!

För att komma till dokumentation av projektet klicka nedan

En broschyr där projektets genomförande beskrivs:

En illustration av resultatet från projektet: