Det som mäts blir gjort – Etapp 2

I dagarna fick vi det glädjande beskedet att vi tillsammans med Eskilstuna kommun och SCB samt en rad aktörer fått pengar från Vinnova för att gå vidare med arbetet att praktiskt mäta resurseffektivitet och cirkularitet. I den Etapp 2 som nu börjar kommer vi att arbeta med att utveckla och testa indikatorer och mått tillsammans med SGU, HBV, Sveriges Allmännytta, Eskilstuna Kommunfastigheter, Gavlegårdarna, Mimer, Ludvikahem, Kalmarhem och Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö.

Projektet ska fortgå i tre år och arbetar i 5 arbetspaket. Efter genomförande hoppas vi att nationella och cirkulära indikatorer ingår i det statliga statistiksystemet och att Sverige blir ett föregångsland i att mäta, analysera och publicera data över omställningen till en cirkulär ekonomi. Vi hoppas att de metoder vi arbetar fram för att mäta resurseffektivitet och cirkularitet inom fastighetsförvaltning, används och sporrar utvecklingen även i andra branscher och att de nya måtten i Bergsverksstatistiken är etablerade och publiceras hos flera gruvföretag. 

Miljö & Avfallsbyråns Eva Myrin, projektledare, säger: ”Det har visat sig svårt att mäta resurseffektivitet och det är få som verkligen gör det. Vi är jätteglada att vi fått förtroendet och medel att försöka hitta mått och metoder som fungerar i både verksamheter och nationellt.”