Dimensionera avfallsutrymmen rätt och lätt

Vi har hjälpt Avfall Sverige med att ta fram en modell för dimensionering av avfallsutrymmen vid fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Modellen är utformad i Excel och kan användas vid nybyggnation eller när fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper ska införas i befintlig bebyggelse. Modellen kan användas för dimensionering av avfallsutrymmen för lägenheter, skolor, förskolor, äldreboenden och kontor.

Då vi i samtal med många kunder förstått att  det finns ett stort behov av detta är vi glada att kunna berätta att modellen nu finns att ladda ned på Avfall Sveriges hemsida: https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/article/dimensioneringsmodell-for-avfallsutrymmen-lagenheter-forskolor-skolor-aldreboende-kontor-inkl/

Med gott hopp om att detta underlättar och hjälper er i ert arbete! Tillsammans för framtiden!