En värld i balans…..

FN:s klimatpanel IPCC presenterade igår den 21 mars 2023 den klimatrapport som de kallar för den viktigaste någonsin. 

Rapporten visar att det är mänsklig aktivitet som orsakat en global uppvärmning, globala utsläpp fortsätter öka och konsekvenser uppstår snabbare än förväntat. Den visar även att de länder som drabbas hårdast är de som är minst ansvariga för klimatkrisen.

Arbete pågår runt om i Sverige med att minska vår miljö- och klimatpåverkan och vi måste fortsätta, öka och spetsa till våra insatser så att vi faktiskt gör skillnad. Att se vilka möjligheter ett agerande leder till i stället för att fastna på vilka eventuella hinder som kan uppstå är en bra start. 

Arbetet med förebyggande av avfall, ökad återanvändning och återvinning av det avfall som faktiskt uppstår är viktiga pusselbitar som spar på de fysiska resurserna liksom att det bidrar till minskade utsläpp.  Återanvända, laga och förlänga prylars livslängd är en naturlig del av den cirkulära ekonomin och när det till slut blir avfall så bör det ses som en resurs och inte som avfall. Det fina är att alla kan haka på genom att undvika nyinköp så långt det går och sortera det avfall som uppstår.  

Det finns fortfarande en chans att vända utvecklingen, men det behövs en kraftig omställning och handling från beslutsfattare över hela världen. 
Läs mer om rapporten här: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/2023/mars/fns-klimatpanel-ipcc-det-ar-brattom-med-klimatatgarder/

Bildkälla: MostPhotos