Enkät om FNI

Miljö & Avfallsbyrån tackar Dig som svarat på enkäten om fastighets- och konsumentnära insamling av farligt avfall.

FikabildAvfall Sveriges kartläggning av fastighets- och konsumentnära insamling av farligt avfall inklusive elavfall pågår för fullt. Inkomna svar på den enkät som ingår i kartläggningen täcker ca 65% av Sveriges kommuner. Miljö & Avfallsbyrån analyserar just nu enkätsvaren och genomför djupintervjuer med kommuner. Resultaten kommer att presenteras i en uppdaterad version av Avfall Sveriges rapport om fastighetsnära insamling av farligt avfall. Den uppdaterade rapporten kommer även att innehålla fakta och erfarenheter om konsumentnära insamlingssystem.