Fastighetsnära insamling av smått el-avfall från lägenheter


Hur får vi fler att återvinna smått elavfall? Det är så lätt att den överblivna fjärrkontrollen, laddaren eller den trasiga stavmixern hamnar i den vanliga soppåsen istället för i elektronikinsamlingen. Ca 0,35 kg elavfall slängs i restavfallet per person och år. En mindre mängd kan tyckas, men med tanke på att det mesta som slängs i restavfallet är smått elavfall ska detta jämföras med den totala mängden smått elavfall som samlas in, ca 0,9 kg per person och år.

Miljö- & Avfallsbyrån har nu på uppdrag av Avfall Sverige och El-kretsen genomfört ett fullskaleförsök med fastighetsnära insamling av smått elavfall i 250 gemensamma avfallsutrymmen i samarbete med bostadsbolaget Mimer och kommunalförbundet VafabMiljö i Västerås.
Rapporten finns att ladda ner på Avfall Sveriges hemsida: Fastighetsnära insamling av smått el-avfall från lägenheter – möjligheter och risker

Bild: Anette Ekman, Bostads Mimer AB