FOLK OCH KULTUR

Den 7-10 februari anordnas Folk och Kultur i Eskilstuna. Miljö & Avfallsbyrån finns på plats och talar om hur vi tillsammans kan arbeta för ett miljömässigt hållbart samhälle:

Tillsammans gör vi ett miljömässigt hållbart samhälle

Seminariet handlar om arbete för ett hållbart samhälle ur ett miljöperspektiv, med fokus på vad vi tillsammans kan göra. Hur kan vi arbeta med att förebygga avfall och skapa förutsättningar för återvinning och återanvändning? Hur kan det offentliga rummet utformas för att minska nedskräpning?

Hoppas vi ses på Folk och Kultur den 8 februari kl 13.00!

För deltagande och för att få mer information, gå in på: http://www.folkochkultur.se