Förebygga avfall i upphandlingar

Detta är ett projekt inom förebyggande av avfall som samordnas av Miljö & Avfallsbyrån och finansieras av Avfall Sverige. Inom ramen för projektet genomförs 3-6 upphandlingar med förebyggande av avfallets mängd och farlighet i fokus. Upphandlingarna kommer att täcka flera områden som tjänster, varor och entreprenader. Läs Projektbeskrivning U880.