Handbok i avfallsplanering

Att ta fram en kommunal avfallsplan kan vara en rejäl utmaning! Miljö & avfallsbyrån har, på uppdrag åt Avfall Sverige, uppdaterat Handboken i avfallsplanering utifrån Naturvårdsverkets nya föreskrifter om avfallsplanering som kom 2017. I handboken ges både rekommendationer om hur avfallsplaneprocessen kan drivas och handfasta råd om hur avfallsplanen kan se ut.

Handboken finns tillgänglig på Avfall Sveriges hemsida: Handbok i avfallsplanering