Indikationer för Cirkulär ekonomi

Vi på Miljö & Avfallsbyrån fick den 20e juni den stora äran att vara värdar för det seminarium där SCB lanserade de indikatorer för Cirkulär Ekonomi som nu ligger på SCBs hemsida. Indikatorerna bygger på indikatorer framtagna av Eurostat. SCB har också lagt till någon indikator och modifierat någon. Arbetet har skett inom ramen för det Vinnova-finansierade projektet ”Det som mäts blir gjort – Etapp 2” för vilket Miljö & Avfallsbyrån är huvudprojektledare.

Läs vidare på www.SCB.se eller ladda ned presentationen av indikatorerna nedan