Kostnader för insamling av förpackningar och returpapper

Returpapper och förpackningar är en het fråga. På Avfall Sveriges höstmöte berättade Jörgen och Karin om hur man kan beräkna kostnaderna för insamlingen. Jörgen presenterade rykande färska siffror för hur mycket insamlingen av returpapper kan komma att kosta i olika kommuner. För kommuner som vill samla in förpackningar på uppdrag av ett kommande TIS kan den beräkningsmodell som Avfall Sverige låtit ta fram hjälpa kommuner att fördela kostnaderna, något som Karin berättade om