Miljönyttan med källsortering

”Återvinning minskar Kristianstads klimatpåverkan med motsvarande 2 600 resor till Thailand varje år! Förbättrad resurseffektivitet genom sortering och återvinning innebär exempelvis att gruvavfall och avfallsförbränningsaska motsvarande ett 4,4 m lager på en fotbollsplan undviks.”

Miljö & Avfallsbyrån fick på Avfall Sveriges höstmöte tillfälle att, tillsammans med Kristianstads kommun, presentera beräkningen av miljönyttan av källsortering och återvinning i kommunen. Alla som sorterar borde få veta vilken stor nytta det för med sig och Kristianstads initiativ är jättepositivt.