Ny vägledning till konstruktion av avfallstaxa

På uppdrag av branchorganisationen Avfall Sverige har våra konsulter författat merparten av rapporten som nu finns publicerad. Förändringar inom avfallsområdet har inneburit ändrade förutsättningar för konstruktion av avfallstaxa.

Avfall Sveriges nya rapport 2014:09 ”Vägledning till konstruktion av avfallstaxa” är ett hjälpmedel för kommunerna att konstruera taxan. Uppdateringen i och med denna rapport har främst sin grund i nya insamlingslösningar och nya juridiska förutsättningar. Vissa moment kring arbetet med konstruktion av avfallstaxa har lagts till. För att göra rapporten mer användarvänlig har de vägledande delarna förtydligats. Slutligen har rapporten också anpassats till det uppdaterade upplägget för kursen i taxekonstruktion.
Denna rapport syftar inte till att ta fram en mall. Istället visar den vilka grundläggande förutsättningar som gäller och vilka alternativa som finns samt ger vägledning kring hur en avfallstaxa kan utformas. Rapporten innehåller ett flertal exempel samt vissa rekommendationer. Exemplen syftar till att illustrera vanligt förekommande frågeställningar, viktiga ställningstaganden, principer och beräkningar.

Läs rapporten på Avfall Sveriges hemsida