Regional avfallsplan för Umeåregionen

Miljö & Avfallsbyrån hjälper Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors kommuner att ta fram en gemensam avfallsplan. Kommunerna vill genom den nya planen skapa ett aktivt verktyg för sitt gemensamma arbete med utveckling av en hållbar avfallshantering i regionen i enlighet med nuvarande och kommande krav och förväntningar.

Miljö & Avfallsbyrån har rollen som projektledare och tar tillsammans med kommunernas projektgrupp fram avfallsplanens olika delar och medverkar vid genomförande av tematiska workshops. Den nya avfallsplanen kommer att beslutas i respektive kommunfullmäktige till sommaren 2020 och ska vara gällande från januari 2021.