Renhållningsordning

Miljö & Avfallsbyrån hjälpte för en tid sedan Avfall Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att revidera underlaget för kommunala avfallsföreskrifter. Underlaget har uppdaterats dels som en följd av ändringar i bland annat miljöbalken men också på grund av att avfallshanteringen i kommunerna utvecklats till exempel genom ökad separat insamling av matavfall. Rapport 2017:01 “Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter” kan nu beställas eller laddas med från Avfall Sverige och underlaget ersätter Avfall Sverige rapport 2007:07 och SKL:s cirkulär nummer 07:20.