Seminarium om förebyggande av avfall i offentlig verksamhet

Miljö & Avfallsbyrån har hållit ett inspirationsseminarium för kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen med idéer och goda exempel från runt om i Sverige på hur man kan förebygga avfall inom offentlig verksamhet inklusive möjligheter och hinder för att använda upphandling som verktyg för förebyggande. Inbjudan gick ut brett inom kommunerna. Initiativtagare var upphandlingsenheten i samarbete med NODAVA. Inspirationsföreläsningen tillsammans med diskussioner över förvaltningsgränserna gjorde att deltagarna inspirerade varandra samt att den egna kunskapen kring vad som redan görs inom kommunerna höjdes. Dagen väckte flera idéer kring fortsatt arbete med dessa frågor.

– Att träffas över förvaltningsgränserna inom en organisation och kombinera inspiration kring vad andra gör inom förebyggande med egna diskussioner och exempel ger en bra start till att arbeta mer aktivt med dessa frågor, säger Eleonor Zeidlitz. Det jag allra mest tar med mig är dels att deltagarna under dagen upptäckte saker man redan gör som ger en avfallsförebyggande effekt och spred det till varandra och dels det stora engagemanget kring att arbeta vidare med dessa frågor.