Välkommen Karin

Som ett välkommet tillskott har Karin Engström börjat som ny medarbetare på Miljö & Avfallsbyrån nu i januari. Karin har mångårig erfarenhet som projektledare och utredare och kommer framförallt att stärka oss som konsult inom kommunal avfallshantering. I och med rekryteringen av Karin är vi än bättre rustade för att möta nya utmaningar tillsammans med våra kunder.

Karin har erfarenhet av att arbeta med utredningar och utvecklingsprojekt för att förbättra den kommunala avfallshanteringen, t.ex. nya avfallsplaner, förbättring av hantering av farligt avfall på ÅVC och fastighetsnära insamling. Hon har även jobbat med avfallsstatistik, internationella avfallsprojekt, avfallshantering i ett samhällsbyggnadsperspektiv samt även utredningar av förorenade områden. Karin kommer närmast från VafabMiljö men har tidigare också jobbat som miljökonsult i Storbritannien.