Välkomna Hanna och Sandra

Hanna är nyutbildad civilingenjör inom energisystem. Hon kan resurshushållning och har fördjupat sig inom rötning av matavfall. Hanna har också praktisk erfarenhet av insamling av hushållsavfall. Hon arbetar med avfallsfrågor och är en lyhörd utredare som tillför kunskap inom energiområdet.

Sandra är civilingenjör med lång erfarenhet från avfallsbranschen som utvecklingsingenjör och renhållningschef. Hon har arbetat med allt från organisationsfrågor och kommunikation till upphandling och föreskrifter. Under senare år har internationella projekt vässat Sandras förmåga till att skapa dialog och lösa problem.