Värdecykel istället för värdekedja

Under hösten kör Mälarplast AB några av sina tallrikar genom produktionen i ett antal cykler. Redan producerade tallrikar mals ned och blir tallrikar igen. Mellan cyklerna simuleras användande av tallrikarna genom att de utsätts förhöjd temperatur i perioder. Försöken är finansierade av Vinnova och syftet är att undersöka de rent fysikaliska möjligheterna att ta tillbaka tallrikarna efter användande och använda dem som råvara för produktion av nya tallrikar. Projektet leds och resultatet utvärderas av Miljö & Avfallsbyrån.