Vi välkomnar ny medarbetare

Vi har glädjen att få presentera vår nya medarbetare på Miljö- och avfallsbyrån. Eleonor Zeidlitz är en erfaren projektledare och utredare och kommer att arbeta som konsult inom kommunal avfallshantering.

Eleonor börjar i oktober hos oss. Hon har bland annat erfarenhet av arbete med att leda workshops, genomföra olika sorters kartläggningar, energieffektivisering i verksamheter, avfallsföreskrifter och taxa, arbete med kvalitetssäkring av avfall, införande av digital orderhantering (fordonsdatorer) vid insamling av avfall och upphandlingar. Eleonor kommer närmast från VafabMiljö.

I och med rekryteringen av Eleonor är vi än bättre rustade att möta nya utmaningar tillsammans med våra kunder.