Avfall

Med siktet inställt på en avfallshantering som passar i ett långsiktigt hållbart samhälle arbetar vi tillsammans med våra kunder med att ta fram mål och strategier, utveckla styrmedel för att nå uppställda mål och ta fram förslag på avfallshanteringslösningar – från första idéstudie till fördjupade utredningar, projektering, upphandling, drift och uppföljning av resultatet.

Läs mer om våra tjänster inom avfall