Beräkning av klimateffekten

Miljö & Avfallsbyrån har lång erfarenhet av beräkningar av klimatnyttan med en förändrad process eller ny affärsmodell. Vi hjälper också organisationer med redovisning enligt CSRD, ESRS E1, Scope 1, Scope 2 och Scope 3.