Bullerutredningar

Många människor störs idag av vägtrafikbuller. Genom att kartlägga problemet och redovisa resultatet på ett visuellt tydligt sätt fås ett bra underlag för fysisk planering inför ny- eller ombyggnation av bostäder och arbetsplatser samt för framtagande av åtgärdsprogram för befintliga bostadsområden. Andra vanliga tillämpningar är förstudie eller arbetsplan för ny- eller ombyggnad av väg, uppföljning av betydande miljöpåverkan vid genomförande av planer och program samt underlag för tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter med stort transportbehov. Miljö- och Avfallsbyrån använder beräkningsprogrammet Soundplan som möjliggör kartläggning för både enskilda kvarter och större områden.