Cirkulära affärsmodeller

Miljö & Avfallsbyrån kan tillsammans med er analysera er verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv. Det finns ett antal definierade cirkulära affärsmodeller. Gränsen mellan den ena och den andra är flytande och för den enskilda företagaren kan en kombination av flera modeller vara rätt väg att anpassa affärsmodellen för en resurssnålare framtid. Vilken blir din affärsmodell i den cirkulära ekonomin?