Hållbarhetsrapportering enligt CSRD

De nya reglerna för hållbarhetsredovisning träder snart i kraft och vare sig din organisation träffas av kraven eller inte kommer ni sannolikt beröras på något sätt. Miljö & Avfallsbyrån hjälper er med den inledande dubbla väsentlighetsanalysen inklusive intressentanalys. Vi kan vidare utföra hela eller delar av rapporteringen men också fungera som konsultstöd under er rapporteringsprocess.