Provtagning

Vi utför provtagningar av mark och vatten exempelvis inom ramen för ett egenkontrollprogram eller vid undersökningar av förorenad mark. Vi sammanställer och tolkar analysresultat. Vi har etablerade kontakter med analyslaboratorier och kan vid behov förstärka vår organisation med ytterligare specialistkompetens.