Utbildning

Miljö & Avfallsbyrån utbildar ledningsgrupper, personal och politikergrupper i resurseffektivitet, cirkulär ekonomi, hållbarhetsredovisning enligt CSRD samt i miljö. Vi kan också utbilda och hålla workshops i hur er upphandling och era inköp kan bli mer cirkulära och i hur uppföljning av cirkulära krav kan göras.