Det som mäts blir gjort

Idag den 5/12 har projektet Det som mäts blir gjort haft frukostseminarium. Eskilstuna kommun äger det Vinnovafinansierade projektet och vi på Miljö & Avfallsbyrån är projektledare. Med är också SCB, SGU, Sveriges Allmännytta, HBV och fem allmännyttiga bostadsbolag. Idag berättade vi bland annat om publicering av materialfotavtryck, data över gruvnäringens resursförbrukning i Bergverksstatistiken och om alla små delar som måste falla på plats när en skola ska börja källsortera. Här är bilderna från seminariet.¨