Offentlig upphandling av cirkulära lösningar

Eva var under 2019 projektledare i det av Eskilstuna kommun ägda, Energimyndighetsfinansierade, projektet ”offentlig upphandling av cirkulära lösningar”. I projektet deltog ett stort antal upphandlare i offentliga verksamheter. Syftet var att utröna vilka hinder och möjligheter som finns för att offentlig upphandling i större utsträckning ska stimulera cirkulära lösningar/affärsmodeller. Läs mer här och se projektet redovisat i en kort animation.

Läs mer och se filmen

Välkommen Frank

Vi har nöjet att välkomna Frank Tholfsson som ny medarbetare hos oss.

Frank är civilekonom och ingenjör och har mer än 10 års erfarenhet och kunskap från producentansvar och affärsutveckling, som VD för ett materialbolag. Han har flera års kommunal erfarenhet på kommunledningsnivå inom miljöstrategiska frågor och kommunal avfallshantering. Frank tillför kompetens inom projektledning, cirkulära affärsmodeller och avfallsstrategiska frågor.

Miljönyttan med källsortering

”Återvinning minskar Kristianstads klimatpåverkan med motsvarande 2 600 resor till Thailand varje år! Förbättrad resurseffektivitet genom sortering och återvinning innebär exempelvis att gruvavfall och avfallsförbränningsaska motsvarande ett 4,4 m lager på en fotbollsplan undviks.”

Miljö & Avfallsbyrån fick på Avfall Sveriges höstmöte tillfälle att, tillsammans med Kristianstads kommun, presentera beräkningen av miljönyttan av källsortering och återvinning i kommunen. Alla som sorterar borde få veta vilken stor nytta det för med sig och Kristianstads initiativ är jättepositivt.Dimensionera avfallsutrymmen rätt och lätt

Vi har hjälpt Avfall Sverige med att ta fram en modell för dimensionering av avfallsutrymmen vid fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Modellen är utformad i Excel och kan användas vid nybyggnation eller när fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper ska införas i befintlig bebyggelse. Modellen kan användas för dimensionering av avfallsutrymmen för lägenheter, skolor, förskolor, äldreboenden och kontor.

Läs mer och se länk till modellen