Slutrapport – Det som mäts blir gjort

Det Vinnovafinansierade projektet Det som mäts blir gjort bygger på erfarenheter från förstudien Att mäta och öka cirkularitet nationellt i branscher och i företag.. Det pratas mycket om cirkulär ekonomi och resurseffektivitet men det är få som mäter utvecklingen. Namnet bygger på den, inom management, obestridda sanningen att det man mäter i en organisation skapar konkreta diskussioner som leder till förändring – Det som mäts blir gjort.

För att läsa mer och hämta hem rapporterna klicka nedan

Projektet har bedrivits i fyra delprojekt; Mäta cirkularitet – metoder och data nationellt, i fastighetsbranschen, i skola/förskola och i gruvbranschen. Målsättningen har varit att hitta och testa mått och indikatorer för att följa utvecklingen mot cirkularitet och resurseffektivitet inom dessa fyra områden och att också försöka bygga dataflöden där de saknas. Förhoppningen är att mätmetoder, mått och erfarenheter ska sprida sig i de medverkande branscherna och till andra branscher.