Att mäta cirkularitet

Projektet Mäta och öka cirkularitet nationellt, i branscher och i verksamheter är nu rapporterat till finansiären Vinnova. Projektet är en genomförbarhetsstudie och nu förbereder vi oss för etapp 2! Devisen är ”Att mäta är att veta!” och bygger på vetskapen att det som blir mätt och diskuterat ofta blir gjort samt att mått och indikatorer för att mäta cirkularitet är mycket ovanliga.

Läs mer och ladda ned rapporten

Avfallsförebyggande i fokus

Att förebygga avfalls uppkomst och farlighet är i fokus allt mer. Miljö & Avfallsbyrån har tagit fram en rapport där erfarenheter från ett antal upphandlingar, med hinder och framgångsfaktorer för att arbeta med avfallsförebyggande vid offentlig upphandling, presenteras. Den bakomliggande studien och rapporten har finansierats av Avfall Sveriges utvecklingssatsning och publiceras i dagarna i Avfall Sveriges rapportserie. Engagemanget i frågan fortsätter och Eva Myrin på Miljö & Avfallsbyrån är engagerad som extern expert på plast i ett EU-finansierat projekt, Jakten på plasten.

Read more

FOLK OCH KULTUR

Den 7-10 februari anordnas Folk och Kultur i Eskilstuna. Miljö & Avfallsbyrån finns på plats och talar om hur vi tillsammans kan arbeta för ett miljömässigt hållbart samhälle:

Tillsammans gör vi ett miljömässigt hållbart samhälle

Seminariet handlar om arbete för ett hållbart samhälle ur ett miljöperspektiv, med fokus på vad vi tillsammans kan göra. Hur kan vi arbeta med att förebygga avfall och skapa förutsättningar för återvinning och återanvändning? Hur kan det offentliga rummet utformas för att minska nedskräpning?

Hoppas vi ses på Folk och Kultur den 8 februari kl 13.00!

För deltagande och för att få mer information, gå in på: http://www.folkochkultur.se

Miljö & Avfallsbyrån har utrett källsortering i Nordnorge

Miljö & Avfallsbyrån har våren 2017 på uppdrag av Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS (ØFAS) genomfört en förstudie om olika lösningar för insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper i sex kommuner i Nordnorge: Sør-Varanger, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby och Tana. Avfallshanteringen i regionen står inför flera stora utmaningar, bl.a. få invånare på stor yta, kallt klimat, långa körsträckor vid insamling samt långt till behandling och återvinning.

Read more