Slutrapport – Det som mäts blir gjort

Det Vinnovafinansierade projektet Det som mäts blir gjort bygger på erfarenheter från förstudien Att mäta och öka cirkularitet nationellt i branscher och i företag.. Det pratas mycket om cirkulär ekonomi och resurseffektivitet men det är få som mäter utvecklingen. Namnet bygger på den, inom management, obestridda sanningen att det man mäter i en organisation skapar konkreta diskussioner som leder till förändring – Det som mäts blir gjort.

För att läsa mer och hämta hem rapporterna klicka nedan

Read more

CRT-glas i Kenya

I alla delar av världen brottas man med avfallsproblem av olika slag och ibland kan vi bidra med idéer och erfarenheter så att förbättringar kan komma till stånd. Ett exempel är när vi tillsammans med RISE och WEEE Centre i Kenya tittade på avsättning för de stora mängder CRT-glas som samlas in i form av teveapparater, datorskärmar och liknande. I slutänden kan fler arbetstillfällen skapas samtidigt som avfall återvinns till nya produkter istället för att läggas på hög. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, precis sådant som vi på Milav gillar att bidra till!

För att komma till dokumentation av projektet klicka nedan

Read more

En värld i balans…..

FN:s klimatpanel IPCC presenterade igår den 21 mars 2023 den klimatrapport som de kallar för den viktigaste någonsin. 

Rapporten visar att det är mänsklig aktivitet som orsakat en global uppvärmning, globala utsläpp fortsätter öka och konsekvenser uppstår snabbare än förväntat. Den visar även att de länder som drabbas hårdast är de som är minst ansvariga för klimatkrisen.

Arbete pågår runt om i Sverige med att minska vår miljö- och klimatpåverkan och vi måste fortsätta, öka och spetsa till våra insatser så att vi faktiskt gör skillnad. Att se vilka möjligheter ett agerande leder till i stället för att fastna på vilka eventuella hinder som kan uppstå är en bra start. 

Read more

Det som mäts blir gjort

Idag den 5/12 har projektet Det som mäts blir gjort haft frukostseminarium. Eskilstuna kommun äger det Vinnovafinansierade projektet och vi på Miljö & Avfallsbyrån är projektledare. Med är också SCB, SGU, Sveriges Allmännytta, HBV och fem allmännyttiga bostadsbolag. Idag berättade vi bland annat om publicering av materialfotavtryck, data över gruvnäringens resursförbrukning i Bergverksstatistiken och om alla små delar som måste falla på plats när en skola ska börja källsortera. Här är bilderna från seminariet.¨